ŞİRKETLER HUKUKU


mirze/rencber, şirket kuruluşları, şube ve irtibat bürosu kuruluşları, şirket yapılandırmaları, birleşme ve devralmalar, pay sahipliği düzenlemeleri, pay devirleri, hukuki incelemeler, ortak girişimler, yatırım fonları, kurumsal yönetişim, kurumsal uyum ve sermaye piyasaları gibi alanlarda geniş bir deneyime sahiptir.

REKABET HUKUKU


Şirketler ve Ticaret Hukuku faaliyet alanlarımızın bir parçası olarak, Rekabet Hukuku konusunda da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Rekabet Hukuku hizmetlerimiz kapsamında, birleşme ve devralma bildirimleri, muafiyet başvuruları, rekabet uyumu açısından sözleşme incelemeleri, rekabet incelemeleri danışmanlığı ve Rekabet Kurumu nezdindeki hukuki takip ve inceleme süreçleri yer almaktadır.

TİCARET HUKUKU


mirze/rencber aktif olarak Ticaret Hukuku danışmanlığı sağlamakta olup, yabancı ve yerli yatırımcılara pazar giriş stratejileri belirlemekte, yerel ve uluslararası satım sözleşmeleri, malvarlığı satım sözleşmeleri, ticari işletme devri sözleşmeleri, distribütörlük ve acentelik sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri, teknoloji transferi sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri de dahil her türlü ticari sözleşmeler konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

BANKA & FİNANS HUKUKU


Müvekkillerimize, proje finansmanı, sendikasyon kredileri, köprü krediler, kulüp kredileri, teminatlı ve teminatsız krediler, borç yapılandırması, türev işlemler, idari uyum süreçleri, menkul kıymetleştirme, İslami finansman, ticaret finansmanı, finansal kiralama ve faktoring işlemleri de dahil olmak üzere geniş yelpazede Bankacılık ve Finans işlemlerinde danışmanlık sağlamaktayız.

İŞ HUKUKU


mirze/rencber'in iş hukuku konusunda sağlam bir deneyimi bulunmakta olup, müvekkillerimize, iş sözleşmelerinin hazırlanması, çalışma kural ve yönetmeliklerinin hazırlanması, iş yeri sağlığı ve güvenliği, işe alım ve işten çıkarma, oturma ve çalışma izinlerinin alınması, alt yüklenici düzenlemeleri, emeklilik planları, sendikalarla toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri ve iş hukuku uyuşmazlıklarında temsil de dahil olmak üzere iş hukukunun her alanında hizmet sağlamaktayız.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU


Fikri Mülkiyet hukuku hizmetlerimiz, marka, patent, telif hakkı, faydalı model, ticari sırların korunması, lisans ve know-how sözleşmeleri, teknoloji transferi, veri koruması, her türlü fikri mülkiyet uyuşmazlığı alanlarını da ihtiva eden fikri mülkiyete ilişkin tüm süreçleri kapsamaktadır.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ


Müvekkillerimizi, ticari uyuşmazlıklarında, yerel mahkemeler, ulusal ve uluslararası tahkim heyetleri ve arabuluculuk görüşmeleri de dahil olmak üzere her derecedeki ulusal ve uluslararası uyuşmazlık çözüm makamları nezdinde temsil etmekteyiz.

GAYRİMENKUL HUKUKU


Özellikle yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinimleri, ayni hak edinim ve terkinleri, gayrimenkul üzerinde ipoteklerin kurulması ve terkini, gayrimenkul edinimine ilişkin idari izinlerin alınması, devir ve kiralama sözleşmelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere, her türlü gayrimenkulün alımı, satımı ve kiralanması konularında hukuki danışmanlık hizmetleri ile bunlara ilişkin tapu işlemlerinin yerine getirilmesi ofisimizin uzmanlık alanları arasındadır.

İCRA & İFLAS HUKUKU


Borçlu ve alacaklıları, borç tahsilatı, borç yeniden yapılandırması, konkordato ve teminatların icrası da dahil olmak üzere her türlü icra ve iflas süreçlerinde temsil etmekteyiz.

TEKNOLOJI VE BILIŞIM HUKUKU


İnternet Hukuku, Elektronik Haberleşme Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Elektronik Ticaret Hukuku, Dijital Telif Hukuku, teknoloji transfer sözleşmeleri alanlarında ve yapay zekâ tabanlı iş modellerine danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

E-SPOR VE SPOR HUKUKU


Spor faaliyetleri ile ilgili sponsorluk sözleşmeleri, yayın hakları sözleşmeleri, profesyonel sporcu sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri, transfer sözleşmeleri ve uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi gibi alanlarda müvekkillere hukuki danışmanlık vermekteyiz.

VERGI HUKUKU


Vergi etkinliği veya vergisel risklerin mümkün olduğunda azaltmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki şirket kuruluşları ve kurumsal yapılandırmaları hizmetlerini uluslararası vergi alanında uzman danışmanlarımız aracılığıyla vermekteyiz.